Internetová encyklopedie dějin Brna

Křídlovická, Křížová, Ypsilantiho - Modrý lev

Modrý lev


 • katastr

  Staré Brno


 • popis lokality

  Lokalita se nachází v prostoru dvora uzavřeného domovními bloky ulic Křížové, Křídlovické a Ypsilantiho.
  Některé nálezy naznačují, že by počátky jejího osídlení mohly spadat už někam na konec starohradištního období, tedy konec 8. století (prokazatelně nejstarší sídelní aktivity, doložené sídlištní vrstvou a jámou nejasné funkce se řadí do období středohradištního).
  Někdy během druhé poloviny 9. století bylo sídliště obehnáno dřevohliněným valem, který zanikl mohutným požárem v polovině 10. století - tyto události však neznamenaly zánik lokality.
  Stopy dalšího osídlení zde můžeme sledovat až do konce 10. století. Další pozůstatky lidské činnosti pak definitivně zničily novověké úpravy související se stavbou okolních domů.


 • poznámky

  Název "Modrý lev" je odvozen od nejstarší, písemnými prameny doložené hospody, která stávala v prostoru dnešní křižovatky ulic Křížová a Václavská. Na tuto hospodu upomíná dnes modrá mozaika lva na fasádě budovy České spořitelny (dříve pošty), za níž archeologický výzkum probíhal. Autorem mozaiky je výtvarník Milan Klvaňa.


 • obrazy

  img9076.jpg img9077.jpg img9078.jpg img9079.jpg img9080.jpg img9081.jpg


 • ulice

  Křídlovická
  Křížová
  Ypsilantiho


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  najdi na mapě


 • archeologické výzkumy

  1999 Křídlovická-Ypsilantiho, kabelovod
  1985–1986 Modrý lev


 • autor

  LosAktualizováno: 16. 02. 2015

Výběr rekonstruovaných keramických tvarů ze 2. poloviny 9. až 1. poloviny 10. století. Foto: Los, 2009.