Modrý lev


katastr

Staré Brno


popis lokality

Lokalita se nachází v prostoru dvora uzavřeného domovními bloky ulic Křížové, Křídlovické a Ypsilantiho.
Některé nálezy naznačují, že by počátky jejího osídlení mohly spadat už někam na konec starohradištního období, tedy konec 8. století (prokazatelně nejstarší sídelní aktivity, doložené sídlištní vrstvou a jámou nejasné funkce se řadí do období středohradištního).
Někdy během druhé poloviny 9. století bylo sídliště obehnáno dřevohliněným valem, který zanikl mohutným požárem v polovině 10. století - tyto události však neznamenaly zánik lokality.
Stopy dalšího osídlení zde můžeme sledovat až do konce 10. století. Další pozůstatky lidské činnosti pak definitivně zničily novověké úpravy související se stavbou okolních domů.


poznámky

Název "Modrý lev" je odvozen od nejstarší, písemnými prameny doložené hospody, která stávala v prostoru dnešní křižovatky ulic Křížová a Václavská. Na tuto hospodu upomíná dnes modrá mozaika lva na fasádě budovy České spořitelny (dříve pošty), za níž archeologický výzkum probíhal. Autorem mozaiky je výtvarník Milan Klvaňa.
městská část


související odkazy


LosAktualizováno: 16. 02. 2015