Bašty


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Z hlediska historické topografie se sledovaný prostor nachází vně vnitřní části středověkého města v někdejší čtvrti Brněnské (Quartale Brunensis), v těsné blízkosti městské hradby a Židovské brány (Porta Judeorum). Nejstarší podobu zkoumaného místa známe na základě spolehlivé veduty Brna od H. B. Beyera a H. J. Zeisera z roku 1650. Ve středověku se v těchto místech rozkládal parkán, jenž představoval volný koridor mezi městským příkopem a městskou hradbou. Situace se v podstatě nezměnila ani v průběhu modifikace středověkého opevnění na moderní barokní bastionovou fortifikaci v závěru 17. století. Až počátkem 19. století fortifikace ustoupila projektu nové ulice z Františkova. V letech 1839–1840 zde byly postaveny čtyři luxusní domy prestižních brněnských stavebníků (vlastní dům stavitele Josefa Jakoba, Bašty č. 4; dům Hedviky Rohrerové, č. 6; dům továrníka Karla Offermanna, č. 8 a nejvýpravnější z novostaveb je nárožní Padowtzův hotel).


ulice

městská část


SedAktualizováno: 15. 07. 2016