kopec Hradiskomístní název

Hradisko


katastr

Bosonohy


trať

Hradisko u Brna


popis lokality

Výšinné pravěké hradiště, rozprostírající se na kopci Hradisko u Brna, uvedl do odborné literatury v roce 1884 Florián Koudelka, který zde prováděl po dvě léta povrchové sběry. Koudelkovy nálezy dnes nejsou k dispozici. Nalezenou keramiku zařadil do doby halštatské. Další osobností, která hradisko znala byl Innocenc Ladislav Červinka. Shodně s Koudelkou konstatuje, že zde nebyly zachyceny žádné stopy po opevnění.
Odborně pojatý sondážní výzkum prováděl na této lokalitě až na přelomu 30. a 40. let místní učitel a vlastivědný pracovník Jaroslav Mikulášek.
V roce 1951 zde provedl zjišťovací výzkum J. Neústupný. Celkem položil 9 sond po celém areálu hradiště a nález zařadil k jevišovické kultuře z pozdní doby kamenné (eneolitu).
V roce 1969 zde uskutečnily výkopové práce E. Kazdová a J. Valentová, které nalezly keramiku a měděné předměty z doby jevišovické kultury, ale část nálezů spadala i do období horákovské kultury z doby halštatské i do středověku.


osoby

Innocenc Ladislav Červinka
znalec zdejší lokality Florián Koudelka
tuto archeologickou lokalitu uvedl do odborné literatury Jaroslav Mikulášek
na přelomu 30. a 40. let na této lokalitě provedl odborně pojatý sondážní výzkum


městská částKruAktualizováno: 08. 03. 2020