Internetová encyklopedie dějin Brna

Obřany - Skály

Obřany - Skály


 • katastr

  Obřany


 • popis lokality

  Samostatná výšinná poloha západně od mohutné ostrožny obřanského hradiska, od které je oddělena hlubokým úvozem. Návrší o rozloze asi 1 ha má oválný tvar a mírně se svažuje k jihu. Severovýchodní obvod je tvořen vysokou výraznou terasovitou úpravou, která může být pozůstatkem pravěkého opevnění. Z amatérských výkopů na návrší pochází materiál z pozdní doby bronzové a pozdní doby laténské.


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  1926 Amatérské výkopy


 • autor

  BaaAktualizováno: 15. 04. 2010