Obřany - Skály


katastr

Obřany


popis lokality

Samostatná výšinná poloha západně od mohutné ostrožny obřanského hradiska, od které je oddělena hlubokým úvozem. Návrší o rozloze asi 1 ha má oválný tvar a mírně se svažuje k jihu. Severovýchodní obvod je tvořen vysokou výraznou terasovitou úpravou, která může být pozůstatkem pravěkého opevnění. Z amatérských výkopů na návrší pochází materiál z pozdní doby bronzové a pozdní doby laténské.


městská část

prameny, literatura

archeologické výzkumy

BaaAktualizováno: 15. 04. 2010