Obřanské hradisko


součást lokality

památková ochrana

KP, ev. č. 15107


katastr

Obřany


trať

Hradisko


popis lokality

Opevněné výšinné sídliště z pozdní doby bronzové. Lokalita se nachází asi 1 km východně od středu Obřan, na temeni masivní ostrožny obtékané meandrující řekou Svitavou. Převýšení ode dna údolí se pohybuje kolem 100 m. Hradisko má přibližně trojúhelníkový tvar o délce 550 m a max. šířce 280 m, jeho rozloha je necelých 20 ha. Hradisko bylo po obvodu opevněno mohutnou hradbou s dřevěnou konstrukci vyplněnou hlínou a kamením. Těleso valu měřilo na výšku až 6 m a bylo 5 m široké,
destrukce hradby je dnes na mnoha místech stále patrná v podobě vysoké terasy; uprostřed severního opevnění se nachází původní brána tvořená dovnitř zataženými konci valu.
Počátky osídlení spadají do mladší doby bronzové (velatická kultura), ale největší význam dosáhlo hradisko v pozdní době bronzové (podolská kultura, 9./8. století př. n. l.), kdy bylo velmi intenzivně osídleno, opevněno mohutnou hradbou a patrně plnilo funkci ústředí celého regionu. Sporadické stopy osídlení pochází z doby halštatské, laténské a z počátku doby stěhování národů.


městská část

události

století -12. stol.
Založení hradiska doby bronzové
BaaAktualizováno: 18. 05. 2012