Les


součást lokality

katastr

Brno-Chrlice


trať

Les


popis lokality

V trati zvané "Les", která se nachází jihozápadním směrem od Chrlic, bylo ojedinělým nálezem z roku 1902 a pak záchranným výzkumem z roku 1953 objeveno časně únětické pohřebiště. Místo nálezu je při západní hranici katastru, asi 130 m od levého břehu Svratky, v inundačním terénu.


městská část


archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 25. 11. 2010