Krajina


součást lokality

katastr

Chrlice


trať

Krajina


popis lokality

Lokalita se nachází v jižní časti obce Chrlice, v areálu zemědělského družstva. Doposud byl zaznamenán jenom ojedinělý nález únětického kostrového hrobu a byl zde proveden povrchový sběr, který přinesl informace o osídlení v období popelnicových polí, době laténské a římské.


městská část

archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 25. 11. 2010