Internetová encyklopedie dějin Brna

Krajina - Krajina

Krajina


 • součást lokality

  Chrlice


 • katastr

  Chrlice

 • trať

  Krajina


 • popis lokality

  Lokalita se nachází v jižní časti obce Chrlice, v areálu zemědělského družstva. Doposud byl zaznamenán jenom ojedinělý nález únětického kostrového hrobu a byl zde proveden povrchový sběr, který přinesl informace o osídlení v období popelnicových polí, době laténské a římské.


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • archeologické výzkumy

  1965 Trať Krajina
  1965 Trať Krajina


 • autor

  ZavAktualizováno: 25. 11. 2010