Hospodářské budovy JZD


součást lokality

katastr

Chrlice


popis lokality

Lokalita v oblasti stavby hospodářských budov družstva na terénu jihozápadně od míst, kde se železniční trať začíná stáčet k východu byla silně porušena. Vzhledem k tomu, že se při terénních úpravách ničily pravěké objekty, byl proveden záchranný výzkum. Výzkumem byla objevena hrnčířská dílna ze sklonku II. století n. l.


městská částZavAktualizováno: 07. 03. 2011