Brno-Kohoutovice


popis

Pečeť se znamením tří hvězd kolem hroznu a kosíře.

1209/10 – konec 14. století – ves náleží zábrdovickému klášteru (poté přešla ke klášteru dominikánek u sv. Anny v Pekařské ulici a stala se součástí klášterního statku Blažovice)

1834 – zřízena soukromá česká škola (do té doby byla ves přifařena a přiškolena do Žebětína)

1848 – soukromá česká škola změněna ve školu obecnou

období 1. republiky – vznikají téměř výhradně dvojdomky

1919 – Brno-Kohoutovice se stávají součástí Brna

1971 – zahájena výstavba panelového sídliště (dle projektu Františka Kočího) doplněného 300 rodinnými domky.

Počet obyvatel v r. 1771: 124

Počet obyvatel v r. 1991: 13 327


více informací


osobnosti

Linka Procházková (Scheithauerová)
bydliště Viktor Schildberger
bydliště doložené v roce 1948 Vlastimil Schildberger
bydliště Vlastimil Schildberger ml.
bydliště František Bašný
bydliště (tehdy Kohoutovice čp. 71)
další osobnosti (38)...


stavby

Letní kino
Antonína Procházky 2/101 Výletní restaurace
Antonína Procházky 5/193 Kino Kohoutovice
Bašného 15/22 Kaple Svaté Rodiny
Bašného 40/114 Věžový vodojem v Kohoutovicích
Bellova
další stavby (15)...
objekty

A. Procházka
pamětní deska: Antonína Procházky 24/01 Sluneční hodiny
hodiny: Antonína Procházky 4e/01 pamětní kříž
kříž: Bašného 0/01 padlí v první světové válce
pamětní deska: Bašného 36/01 2. světová válka a okupace
pamětní deska: Bašného 36/02
další objekty (31)...


stavby

Sídliště Kohoutovice
Letní kino
Antonína Procházky 2/101 Výletní restaurace
Antonína Procházky 5/193 Kino Kohoutovice
Bašného 15/22 Kaple Svaté Rodiny
Bašného 40/114
další stavby (7)...


události

13. 9. 2022
Žehnání pamětního kříže v Kohoutovicích 11. 12. 2018
Nová výzdoba podchodu v Talichově ulici 28. 11. 2017
Nová výzdoba podchodu v Jírovcově ulici 9. 4. 2011
Pamětní jízda - 25 let od tragické smrti Vlastimila Moravce 26. 9. 2010
Odhalení památníku ve Farinově zatáčce
další události (14)...


archeologické lokality

Jis

Aktualizováno: 10. 05. 2019