Brno-Jundrov


popis

pečetní znamení – vinařský kosíř a dva hrozny

1323 – první výslovná zpráva o vsi

2. pol. 14. století – značné majetky ve vsi získávají brněnští měšťané

1375 – markrabě Jošt dává Brno-Jundrov klášteru augustiniánek v Brně

1530 – vrchnost uděluje obci horní právo, později nahrazené novým

1540 – klášter augustiniánek pronajímá své statky včetně Jundrova městu Brnu

1581 – po zániku kláštera ves přechází pod správu brněnských jezuitů

1590 – obyvatelé Jundrova získávají právo odúmrti

1643 a 1645 – za švédského obléhání Jundrov značně poničen

1673 – ves v plném rozsahu dosídlena

1741-1742 – za vpádů pruských a saských oddílů na Moravu Brno-Jundrov poničen požáry

před r. 1750 – dochází k novému přeměření polí

60. léta 18. století – existují cesty do Komína a Bystrce a pěšiny přes les

1813 – téměř celá vesnice poškozena požárem

1834 – požár zničil 20 domů

do r. 1848 - Brno-Jundrov zůstává u řečkovického panství

1874 – postavena vlastní škola (do té doby Brno-Jundrov přiškolen do Komína)

konec 19. století – zanikají poslední jundrovské vinohrady (nahrazuje je pěstování angreštu a rybízu)

1900 – ve Veslařské ulici (dnes k.ú. Pisárky) zřízen dům milosrdných sester sv. Vincence z Pauly (tentýž rok v něm byla zřízena německá škola, třebaže obec byla zcela česká)

1919 – Brno-Jundrov se stává součástí Brna

Počet obyvatel v roce 1771 – 206

Počet obyvatel v roce 1991 – 3 630


více informací


osobnosti

Josef Hanuš
rodný dům (tehdy Jundrov čp. 17) Alois Ondráček
rodný dům a bydliště v době sňatku Josef Hanuš
rodný dům (tehdy Jundrov čp. 87) Rudolf Hanuš
rodný dům (tehdy Jundrov čp. 87) Jan Bednařík
bydliště doložené v roce 1897 (tehdy Jundrov čp. 7, později čp. 151 - dům dnes neexistuje)
další osobnosti (56)...


stavby

Kaple sv. Josefa
Nálepkova Pisárecký most
Hlinky, Pisárecká Provozní budova městských vodáren
Pisárecká 1/277 pavilon Anthropos
Pisárecká 5/273 Starobrněnský cukrovar
Pisárecká 42
další stavby (7)...
objekty

oběti světových válek z Jundrova
pomník: Gellnerova 10/01 vznik školy
pamětní deska: Jasanová 2/01 Kohout
sochařská realizace: Jasanová 2/02 dekorační stěna
dekorační stěna: Jasanová 2/03 Iundrov Sigilium 1646
dekorační plastika: Jasanová 2/04
další objekty (12)...události

3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Veslařská 23. 10. 2022
Křest "Kocoura" 27. 11. 2019
Schválení stavby nejvyšší rozhledny v Brně 3. 4. 2019
Otevření workoutového hřiště pro handicapované 8. 12. 2016
Instalace panelu z projektu Brno poetické - pobočka KJM v Jundrově
další události (23)...


archeologické lokality

Jis

Aktualizováno: 10. 05. 2019