Brno-Bosonohy


popis

do roku 1237 – ves paří moravskému markraběti

1237 – výměna obce s kostelem sv. Petra v Brně za jiné vsi

1259 – ves získává tišnovský klášter, který ji mění za biskupský desátek v městečku Čejči a Šlapanicích.

1628 – svobodný dvůr v Bosonohách s vinohrady koupil tišnovský klášter

1713 – vystavěna Kaple sv. Floriána na návsi (kaple byla obnovena r. 1854)

1719 – v souvislosti s růstem obce je pokácen blízký les za účelem získání dalších pozemků

1661 – tišnovský klášter přenechává svým poddaným některé pusté vinohrady

1749 – doložena pečeť s mluvícím znamením

1782 – prodej místního mlýna

1785 – uzavřena smlouva o výkupu roboty – dvůr je rozdělen mezi 9 poddaných

do r. 1795 – ves byla přiškolena do Troubska

1795 – postavena škola přímo v Bohunicích, k jejímu rozšíření došlo r. 1826

1830 – Brno-Bosonohy (spolu s Komínem a Veverskými Knínicemi) prodány panství Veveří, u něhož zůstaly až do r. 1848

1844 – postavena nová větší škola

1911 – uvedení dvou záložen

poč. 20. století – sílí podíl přízemní rodinné zástavby řazené podél potoka, jihlavské silnice a dalších cest podélně osy vsi

20. léta 20. století – v Bosonohách se nachází záložna, mlýn a cihelna (roku 1910 byla obecní, v letech 1939 a 1947 patřila družstvu brněnských stavitelů), od r. 1930 mají Brno-Bosonohy i pilu.

1962 – modernizace Kaple sv. Floriána

1970 – Brno-Bosonohy se stávají součástí Brna

Počet obyvatel v roce 1771: 398

Počet obyvatel v roce 1999: 2 259


více informací


osobnosti

Karel Čoupek
rodný dům (tehdy Bosonohy čp. 25) Rudolf Čoupek
rodný dům (tehdy čp. 37) Josef Dočekal
rodný dům (tehdy Bosonohy čp. 40) Martin Putna (Svůra)
bydliště doložené nejméně v letech 1894–1898 (tehdy Bosonohy čp.137). Miloš Hrazdíra
bydliště
další osobnosti (18)...

objekty

V. Kroupa
pomník: Bosonohy - lesík 0/01 oběti 1. a 2. světové války
pomník: Bosonožské náměstí 0/01 osvobození v roce 1945
pomník: Bosonožské náměstí 0/02 pamětní kříž
kříž: Bosonožské náměstí 0/03 socha sv. Floriána
sochařská realizace: Bosonožské náměstí 0/04
další objekty (17)...události

30. 9. 1995
Odhalení pamětní desky v Jihlavské ulici (závody v motoristickém sportu) 20. 10. 1939
Poškození německé části textu na úředních tabulkách v Bosonohách 11. 10. 1929
Založení Sportovního klubu Bosonohy 28. 10. 1926
Otevření kina Svoboda v Bosonohách 2. 5. 1909
Založení TJ Sokol Bosonohy
další události (4)...


archeologické lokality

Bosonohy
kopec Hradisko
místní název: Hradisko Pražská
Skalní


Jis

Aktualizováno: 22. 08. 2023