Brno-Bohunice


popis

- 1237: ves patří zábrdovickému klášteru premonstrátů
- od roku 1323: ves přísluší farnímu kostelu sv. Václava na starobrněnském hřbitově a po jeho zrušení za Josefa II. (od r. 1783) opět k farní obci Panny Marie, jak tomu bylo dříve.
- pol. 14. st.: ves je v držení brněnského měšťana Bohuše z Tišnova
- r. 1376: ves vložena do zemských desk kapitule sv. Petra v Brně (v rámci panství Podolí držena jako kanovnická prebenda až do r. 1848
- 1467-1470: zpustošení obce
- 1538: brněnský probošt Melichar Preussner dává obyvatelům Bohunic právo odúmrti
- 1617: od tohoto roku je doložena obecní pečeť (nahoře má klíč, dole hrozen), správu vsi vede rychtář a 3 přísežní, na vinice dohlíží 3 perkmistři, dozor nad komíny mají 2 komináři a rybník má na starosti porybný do roku 1727, kdy je rybník vysušen)
- 1645: ves je zpustošena Švédy
- 1740: se souhlasem vrchnosti jsou nově rozděleny pozemky
- 1785: robota převedena na peněžité platy
- 1790: poddaní vykupují grunty
- 1818–1884: obec přiškolena do Starého Lískovce
- 1884: zřízena vlastní jedenáctitřídní obecná škola
- konec 19. století: výhradně zemědělský charakter vsi se mění ve prospěch nezemědělského obyvatelstva, zaměstnaného v brněnských továrnách
- 1902–1904: vznik areálu Střední zemědělské školy (projekt podle A. Tebicha)
- 16. 4. 1919: Bohunice se stávají součástí Velkého Brna
- 19. a 1. pol. 20. st.: vzniká řadová přízemní zástavba kolem starších cest, které spojovaly Brno-Bohunice se St. Lískovcem, Moravany, Horními Heršpicemi, Komárovem a St. Brnem.
- 1930: Brno-Bohunice připojeny k nové farnosti ve Starém Lískovci
- 1933–1934: postaven funkcionalistický areál Sociálních ústavů města Brna (podle projektu Oskara Pořísky z r. 1932)
- 50. léta 20. století: vybudována věznice
- 70. léta 20. století: v návaznosti na starší objekty vybudován v několika etapách komplex brněnské Fakultní nemocnice
- 1972: zahájení stavby panelového sídliště, které vyplnilo v 80. letech 20. století dosavadní volné plochy kolem dosavadní vesnice
- počet obyvatel v roce 1771: 246
- počet obyvatel k 1. březnu 2001: 16 398 (muži 7806, ženy 8 592).


více informací

obrazy

osobnosti

František Bič
bydliště Jiří Šindler
bydliště Eduard Vohnout
bydliště Josef Klobás
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 346) František Sláma
bydliště doložené v roce 1921 (tehdy Lískovec čp. 336)
další osobnosti (11)...prameny, literatura

zobrazitobjekty

Rozlet
sochařská realizace: Arménská 21/01 sv. Cyril a Metoděj
plastika: Arménská 21/02 J. A. Komenský
plastika: Arménská 21/03 mozaika
dekorační stěna: Arménská 21/04 Venuše
sochařská realizace: Běloruská 0/01
další objekty (63)...události

15. 8. 2019
Lékaři v Brně přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí 25. 2. 2017
Výzkum ostatků barona Trencka 21. 6. 2016
Slavnostní otevření nového skateparku 23. 9. 2015
Otevření nového heliportu s nosností až 6,4 tuny ve FN Brno 2. 1. 2015
Uvítání prvního narozeného občana města Brna v roce 2015
další události (73)...


archeologické lokality

Bohunice
Bohunice – dálnice
Červený kopec
místní název: Kohnova cihelna Kamenice
Lány


Jis

Aktualizováno: 16. 08. 2020