žebětínská venuše

plastika: antropomorfníkultura

kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)
předmět

plastika: antropomorfní


materiál

keramika


popis nálezu

Keramická lidská plastika tzv. střelického typu. Hlava se čtyřmi hrbolky rovnoměrně rozmístěnými po obvodu, trup plochý, mírně dopředu nakloněný, s vodorovným pahýlem pravé paže (levý chybí), ňadra naznačena hrbolky. Výrazné hýždě, pravá noha chybí, levá má koleno naznačeno vodorovně oválným výčnělkem, chodidlo masivní, poněkud protažené dozadu. Mezi stehny šikmo dolů dozadu vedoucí otvor. Výška plastiky je 19,5 cm.ulice

městská část

Vachůt


Aktualizováno: 26. 07. 2017