Stolní a kuchyňská keramika

pánev: na nožkách trojnožkakultura

pozdní středověk (1 400 – 1 500 )


lokalita


předmět

pánev: na nožkách trojnožka


materiál

keramika


popis nálezu

Trojnohá pánev (tzv. trojnožka) vyzvednutá z odpadní jímky s. j. 501=526 na parcele domu Dominikánská 7, kterou můžeme na základě získaných nálezů zařadit do období 15. století.konzervace/restaurování

Sed


Aktualizováno: 01. 08. 2012