Internetová encyklopedie dějin Brna

kříž: pamětní kříž

pamětní kříž


 • Kohoutovická 0/04


 • pamětní kříž


 • katastr

  Kohoutovice

 • místo

  na okraji lesa nedaleko zastávky Kohoutovice u hájenky naproti ulice U Velké ceny


 • umístění

  1. 7. 1873,

 • přemístění

  v místě dnešní smyčky MHD - zastávka Kohoutovice, hájenka


 • popis

  litinový kříž se zlaceným Ježíšem Kristem, umístěno na podstavci tmavěcihlové barvy, s textem - na bílém podkladu rytý nápis černými písmeny


 • poznámka

  kříž nechali postavit manželé Matěj a Eleonora Koneční z Kohoutovic


 • text

  // Rozvažuj o křesťane //
  // přehořské umučení Pá //
  // na Ježíše a jeho pět ran //
  // který pro tebe na kříži //
  // podstoupil aby za tvé hří //
  //chy svému nebeskému ot //
  // ci zadost učinil nebo //
  // tak byla jemu milá a dra //
  // há duše tvá. //

  // Tento svatý kříž jest posta //
  // ven ke cti a chvále Boží.//
  // Nákladem Matěje//
  // Konečnýho a jeho man //
  // želky Eleonory 1/4 láníka z //
  // Kohoutovic z čísla 32 ho na//
  // památku jeho potomkům //
  // dne 1 ho července 1873 //


 • obrazy

  img17046.jpg img17047.jpg img17048.jpg img17049.jpg


 • ulice

  Kohoutovická


 • městská část

  Brno-Kohoutovice


 • související odkazy

  mapa


 • autor


Aktualizováno: 20. 09. 2018

Žebětínská 0/04 - pamětní kříž (pohled na silnici Žebětínská, a domy ulice U Velké ceny). Foto MŠ, duben 2011.