pamětní kříž


Bašného 0/01

pamětní kříž


katastr

Kohoutovice


místo

vlevo před vchodem do Kaple Svaté Rodiny


umístění

1950


prováděcí firma

F. V. Racek - kamenická firma


popis

bílý mramorový kříž, na kříži umístěna hlavička Ježíše Krista a Panny Marie, s textem - do mramorové desky vyryta černá písmena, černá písmena jsou i na podstavci


poznámka

Kříž nechala postavit v roce 1950 Kostelní jednota v Brně-Kohoutovicích. Původně před kaplí stával dřevěný kříž, který měřil na 4 m. Byl vystavěn již v roce 1910.
Kamenická firma F. V. Racka zhotovila mramorový kříž za 10 000 Kčs.


text

Tebe, Svatý kříži, ctíme, //
naděje a spáso všech, //
tebe nikdy nezradíme //
dokud v hrudi naší dech. //

PODSTAVEC
Na památku //
milostivého léta 1950 //
postavila Kostelní jednota //
v Brně-Kohoutovicích //



ulice

městská část

stavby

Kaple Svaté Rodiny
Bašného 40/114


související odkazy



Aktualizováno: 16. 09. 2018