socha Panny Marie


Přemyslovo náměstí 0/02

socha Panny Marie


katastr

Slatina


místo

v parku


umístění

1887


úprava

restaurování sochy v roce 2001 provedla firma PhDr. Severinové a Ing. arch. Wochty, 2010


prováděcí firma

firma p. Kundýska - kovář (zábradlí)


popis

pískovcová socha Panny Marie na kamenném podstavci; na přední i zadní straně podstavce rytý nápis; ohrazeno nízkým kovovým plotem


památková ochrana

od 2002


poznámka

Věnovali manželé Josef a Anna Šmahovi v roce 1887.
Kolem sochy byl instalován nízký plot - nejspíše z místní dílny kováře pana Kundýska (1. pol. 20. století).


text

přední strana podstavce:
Žádný nebývá  //
oslyšen  //
Kdo tě o pomoc  //
prosí  //
1887 //

zadní strana podstavce:
Věnovali manželé Jos. a Anna Šmahovi.  //městská část

související odkazy

prameny, literatura

Ostatní literatura

"Druhá knížka o Slatině"
Aktualizováno: 15. 05. 2012