pamětní kříž


Krejčího-Šlapanická 0/02

pamětní kříž


katastr

Slatina


místo

u křižovatky silnic Krejčího a Šlapanická mezi lípami


umístění

1930


popis

na vysokém kamenném podstavci je umístěn kamenný kříž s Ježíšem Kristem; na podstavci je nápis


text

Klaníme se Tobě Pane Ježíši Kriste //
a dobrořečíme Tobě neboť skrze //
svatý kříž celý svět jsi vykoupil  //
1930  //

Böhm v Brně //
městská část

prameny, literatura

Ostatní literatura

"Druhá knížka o Slatině"
Aktualizováno: 06. 03. 2023