pamětní kříž


Krejčího-Šlapanická 0/01

pamětní kříž


katastr

Slatina


místo

na hřbitově uprostřed na betonové cestičce


umístění

1872


úprava

opraveno v roce 1911


popis

litinový kříž se stříbrným Ježíšem Kristem, s lucerničkou a podstavcem; na podstavci je vyryt nápis černým písmem


poznámka

kříž byl postaven v roce 1872


text

Vím, že vykupitel //
můj živ jest a v těle //
svém uzřím Boha //
svého. Job. XIX 2526 //

Postaveno 1872//
Opraveno 1911. //
městská část
Aktualizováno: 27. 01. 2019