Soška Krista vinaře zv. Marvan


Šimáčkova 5/01

soška


katastr

Líšeň


místo

nad vstupem do sklepa


popis

postava Krista držící v levé ruce hrozen a pravou rukou ukazující na ránu v prsou


poznámka

Původ a vznik sošky není zcela jasný. Předpokládá se, že pochází někdy z 16. či 17. století a byla původně umístěna v kapli na pomezí katastru Líšeň a Židenic. Při stavbě silnice byla kaple zbourána a soška převezena na základě pokynu vedoucího stavby silnice k panu Sobotkovi do Líšně. Ten ji zazdil nad vstupem do sklepa svého domu na ulici Šimáčkově ulici č. p. 5.

Nezvyklý název Marvan údajně pochází z pověsti, kde na vinohradech byl strážcem zastřelen zloděj, který se jmenoval Marvan. Na místě jeho skonu mu postavili malou sošku, kterou podle vyprávění měli odcizit Líšňáci, kteří tudy chodili z továrny na plechové zboží.ulice

městská část

související odkazy
Aktualizováno: 27. 05. 2022