sousoší Nejsvětější Trojice


Pohankova 20/03

barokní pískovcové sousoší


katastr

Líšeň


místo

za kostelem sv. Jiljí před presbytářem


umístění

1725popis

na hranolovitém podstavci s volutovými křídly je umístěn sokl, z něhož vyrůstá oblačný sloup s okřídlenými andílčími hlavičkami, na vrcholu sloupu je osazeno ústřední sousoší Nejsvětější Trojice v obvyklé ikonografii - postava Ježíše Krista vlevo, postava Boha Otce vpravo, mezi nimi holubice Ducha Svatého upevněná v centru mohutné kovové paprsčité glorioly; u paty sloupu je umístěna stojící figura Panny Marie Immaculaty; vše ohrazeno dekorovanou kamennou zídkou; sousoší je značně poškozeno


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 26912/7-220


poznámka

Sousoší nechal vytvořit majitel líšeňského panství svobodný pán Jan Kryštof z Freienfelsu. Při jeho tvorbě došlo ke spolupráci dvou sochařů, kdy Antonín Schweigl pracoval v dílně Antonína Rigy.

Sousoší bylo v prosinci 2022 vzhledem k pokročilému stavu poškození pískovce z místa odstraněno. V plánu je restaurování sochy.


obrazy

ulice

městská část

významné osoby

Antonín Riga
spoluautor díla Antonín Schweigl
spoluautor díla


stavbyMŠ, PeDroAktualizováno: 06. 01. 2023