sousoší Nejsvětější Trojice


Pohankova 20/03

sousoší


katastr

Líšeň


místo

za kostelem sv. Jiljí před presbytářem


umístění

1725popis

barokní pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice, na hranolovitém podstavci s volutovými křídly je umístěn sokl, z něhož vyrůstá oblačný sloup s andílky, na vrcholu spočívá sousoší Boha Otce, Syna a holubice, u paty sloupu stojí P. Maria Immaculata a po jejích bocích klečí andělé


poznámka

Sousoší nechal vytvořit Johan Kryštof Freinfels.

Toto sousoší je značně poškozeno, tedy nelze dobře popsat styl a původní vzhled díla. Došlo zde ke spolupráci dvou sochařů, kde Schweigel pracoval v Rigově dílně.ulice

významné osoby

Antonín Riga
spoluautor díla Antonín Schweigl
spoluautor díla


související odkazy
Aktualizováno: 19. 01. 2015