oběti 1. a 2. světové války


Klimešova 0/03

válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; oběti z řad občanů Brna-Ořešína


katastr

Ořešín


místo

v parčíku před domem


umístění

8. 5. 1960


úprava

2010


popis

na nízkém prohnutém podstavci z přírodní žuly je konická; k vrcholu se rozšiřující šedá žulová leštěná deska s bronzovým znakem ČSR (lev s korunou) v horní části; uprostřed je vsazena obdélná bronzová deska na výšku s plastickým nápisem, pod ní rytý nápis zlacený


poznámka

Pomník padlých v první světové válce postaven Na příhoně a odhalen 28. 10. 1925. Byl z červeného slepence z Babího lomu, deska se jmény padlých byla mramorová.
Velkou zásluhu o zbudování pomníku měly organizace Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Pomník postavil místní zednický mistr František Hanák. Oploceno nízkým dřevěným plotem, po stranách vysázeny okrasné túje.
V roce 1949 původní mramorová deska nahrazena kovovou, doplněna jména dvou obětí nacistické okupace. Deska odlita Aloisem Alexou v Kovolitu Modřice. Další úpravy prováděli Vlastimil Vařejka a Vincenc Vyčesal.
Původní umístění pomníku na okraji obce se stalo předmětem kritiky občanů, proto v roce zřízen nový pomník v centru obce z umělého kamene. Původně v horní části byla rytá pěticípá hvězda (dnes překryta malým státním znakem provedeným v bronzu).


text

Lidé bděte ! //
Vám budiž země lehká, //
neb jste mřeli pro ni . . .  //  
Oběti let //
1914 - 1918 //  
Němec Frant. //
Štěpánek Ant. //
Vlček Josef //
Vlček Jan //
Veselý Václav //
Vacek Josef //
1938 - 1945 //
Vacek Frant. //
Klimeš Václav //
Na počest 25. výročí //
osvobození ČSR sovět. armádou //

Původní text:
Vám budiž země lehká, neb jste mřeli pro ni . . .  Veselý Václav, Němec František, Vlček Josef, Vlček Jan, Štěpánek Antonín, Vacek Josef.ulice

městská část

významné osoby

Petr Pluháček
starosta Ořešína - v jeho funkčním období byl vybudován původní pomník na Příhoně


související odkazyMenšAktualizováno: 21. 04. 2014