stavba školy


Klobásova 9/01

postavení budovy školy v Brně-Starém Lískovci


místo

ve vstupním prostoru


umístění

1889


popis

obdélná na šířku z bílého mramoru se zlatým rytým nápisem černě stínovaným


text

Budova tato postavena byla //
za slavného panování //
Jeho Veličenstva císaře //
Františka Josefa I. //
r. MDCCCLXXXIX. //
nákladem obce Lískovecké //
ku blahu a ku spáse nám i budoucím //ulice

městská část

související odkazyMenšAktualizováno: 10. 09. 2018