V. B. Luža


Kounicova 65/03

Vojtěch Boris Luža (1891–1944) - armádní generál, zemský vojenský velitel na Moravě a ve Slezsku od roku 1937 až do své smrti, jeden z vedoucích představitelů protinacistického domácího odboje


katastr

Veveří


místo

na průčelí budovy Univerzity obrany, vpravo u vchodu


umístění

1990


autor

Pavel Hryciow, Zdeněk Ondráček


popis

obdélná na šířku, bronzová, se symbolem lipové ratolesti v dolní části; plastický nápis


poznámka

Původní pamětní deska, vytvořená sochařem J. Pelikánem a arch. B. Fuchsem, byla odhalena 2. 10. 1945 na budově tehdejšího Zemského vojenského velitelství na Kounicově 65. V roce 1950 však byla odstraněna a její další osud není znám.


text

Armádní generál //
ing. Vojtěch B. Luža //
26.3.1891 – 2.10.1944 //
působil zde jako vojenský velitel do roku 1939 //
Vojenský představitel domácího odboje //
položil život v boji za svobodu naší vlasti //
Čest jeho památce  //objekty

V. B. Luža
pamětní deska: Kounicova 65/01
původní deska z roku 1945


ulice

městská část

významné osoby

Radomír Václav Luža
2. 10. 1990 se účastnil slavnostního odhalení pamětní desky svého otce generála Luži


události

2. 10. 1945
Odhalení pamětní desky generálu Vojtěchu Borisi Lužovi


stavby

„Rohlík“
Kounicova 65/156


související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 23. 11. 2022