Platan profesora Chudoby


Veveří x Pekárenská 0/01

Platan javorolistý (Platanus x hispanica) - jedná se o strom mimořádného významu pro prostředí centrální části města Brna. Památným stromem byl vyhlášen v roce 2003. Dne 15. prosince 2021 byl rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna přejmenován na Platan profesora Chudoby.


katastr

Veveří


místo

v prostorách u budov bývalých kasáren na rohu ulic Veveří a Pekárenská


popis

měřeno v roce 2004:
obvod kmene (130 cm nad zemí) 4,70 m


poznámka

K přejmenování stromu došlo na základě návrhu podaného Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně. Návrh vycházel z faktu, že profesor František Chudoba (1878–1941) upozornil na tento strom v jednom ze svých fejetonů (Lidové noviny, 6. června 1930), ve kterém kritizoval stav veřejné zeleně v tehdejším Brně a jako kontrast uvedl „ztepilý a pěkný“ platan rostoucí na ulici Veveří vedle tehdejší vojenské zásobárny, kolem něhož denně docházel na fakultu ze svého domu na Veveří č. 75.městská část

významné osoby

František Chudoba
podle něj byl strom pojmenován


MŠ, PeDroAktualizováno: 13. 03. 2023