F. A. Zach


Bašty 4/01

František Alexandr Zach (1807–1892) - bojovník za svobodu slovanských národů


katastr

Brno-město


místo

vpravo od vchodu do domu mezi dvěma okny


umístění

29. 6. 1928


odstranění

po roce 1939


přemístění

24. 4. 1948


úprava

2006 restaurováno Miroslavem Štěpánkem z Velkého Meziříčípopis

Deska je obdélná na výšku, má na ploše reliéfní portrét osobnosti z poloprofilu a pod ním bronzové plastické písmo textu.


památková ochrana

č. 001557 St. seznamu movitých památek


poznámka

Deska odstraněna za okupace. Protože po válce nebyla nalezena, byla odlita znovu a opětovně odhalena. Poté zřejmě nalezena deska původní, jež je dnes uložena ve sbírkách Muzea města Brna (textově se liší).
V souvislosti s rekonstrukcí objektu byla restaurovaná deska předána Odborem kultury Magistrátu města Brna od 28. 7. 2006 do dočasného uložení do Muzea města Brna. Restaurování zajistil OK MMB se souhlasem majitele objektu, společnosti Red Group. Po rekonstrukci domu byla deska vrácena na původní místo.


text

Zde žil a zemřel velký český //
revolucionář, srbský generál //
Frant. Alexandr Zach //
který celý svůj život zasvě- //
til soustavnému boji za svo- //
bodu slovanských národů //
* 1. V. 1807  + 14. I. 1892 //

(Text původní desky z roku 1928:)
Zde zemřel //
srbský generál //
F. A. Zach //
velký slovanský //
bojovník *7. V. //
1807   +14. I. 1892 //
N. J. ČSL. //

Poznámka:
na deskách je odlišně uveden den narození
F. A. Zacha.ulice

městská část

významné osoby

Václav Hynek Mach
autor pamětní desky


události

24. 4. 1948
Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha 28. 6. 1928
Odhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha


související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 31. 05. 2019