socha sv. Jana Nepomuckého


Lány 0/01

socha barokního světce Jana Nepomuckého pochází z roku 1722


katastr

Bohunice


místo

původně u Červeného kopce, dnes (2012) na místě obchodního domu Kaufland


umístění

1722


přemístění

1953 (kvůli těžbě cihelné hlíny)


úprava

1992 oprava


popis

socha světce Jana Nepomuckého se zdviženou pravicí; umístěno na podstavci s nápisem, rytá písmena. Datování 1722 je v chronogramu.


památková ochrana

ano


poznámka

Jan z Pomuku (1340–1393) se stal jako kněz obětí dobových mocenských bojů mezi pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna a českým králem Václavem IV. V roce 1719 byl blahořečen, o deset let později svatořečen a jeho kult byl velmi silný zejména v barokní době.


text

beate  //
Ioannes nepoMVCene  //
patroCinare cratIa  //
DIV te  //
qVaerentI  //
etInte  //
spetantI.  //

Ve volném překladu:
Blahoslavený Jane Nepomucký ochraňuj (s) Božskou milostí  tebe hledající a v tebe doufající.


ulice

městská část

související odkazy


MŠ, MenšAktualizováno: 14. 09. 2018