oběti první světové války


náměstí Karla IV. 0/01

válka a odboj 1914–1919; oběti války, občané Brna-Líšně


katastr

Líšeň


místo

u zdi podnože kostela sv. Jiljí vlevo


umístění

22. 10. 1922


úprava

2009, 30. 9. 2013 (dokončena oprava po poškození)prováděcí firma

firma Veselý


popis

V horní části pomníku sedící postava truchlící ženy s lipovou ratolestí v ruce z umělého kamene; pod ní jsou umístěny tři desky: dvě menší bronzové po stranách s plastickým nápisem, prostřední větší obdélná na šířku má v horní části černou leštěnou desku ve tvaru otevřené knihy s rytým nápisem.
Po odcizení bronzových desek v květnu 2013 provedena oprava pomníku, bronzové desky nahrazeny žulovými se zlaceným písmem.
Podle ženské postavy v typickém tehdejším líšeňském kroji (žena v kroji - kabát se švy na zádech a šůsky, v šátku) byla nazvána autorem jako "Líšeňka".


poznámka

Signováno vpravo dole „Mach“. Zdivo provedl zednický mistr Jan Hroz z Líšně. Kámen přivezl a daroval rolník František Šumbera, cihly darovala cihelna Belcredi, zábradlí dodala zámečnická dílna Františka Zahradníka z Líšně. Bronzové tabule s písmem vyrobila umělecká dílna František Anýž z Prahy.
Pomník stál 21 000 Kč. Je zajímavé, že v době druhé světové války byly bronzové desky ušetřeny a nemusely být odevzdány při rekvizici barevných kovů. V květnu 2013 byly vandalsky bronzové desky odcizeny, po opravě pomníku byly osazeny desky žulové.
(Za informaci o dokončení opravy zdevastovaného pomníku a poskytnuté fotografie k datu 1. 10. 2013 děkujeme Ing. Vladimíru Černému.)


text

Padlým // rodákům // vděčná // obec //

(na levé desce):
Bednařík Ferd. //
Beránek Václav //
Beneš Frant. //
Borůvka Emil //
Božek Antonín //
Bozenicar Frant. //
Brázda Frant. //
Blatný Jan st. //
Blatný Josef //
Blatný Jan ml. //
Blum Hynek //
Brzobohatý Šimon //
Brzobohatý Jan //
Cvilink Frant. //  
Čandrle Alois //
Čech Leopold //
Dvořák Vojtěch //
Daněk Tomáš //
Dobeš Pavel //
Dlábek Frant. //
Dresler Vladislav //
Fronk Jan //  
Fronk Tomáš //
Fink Julius //
Grábl Josef //
Horáček Hynek //
Hnilica Frant. //
Hnilica Josef //
Hanzl Josef //
Hanzl Václav //
Hrubeš Antonín //
Hinčica Ferdinand //
Havelka Antonín //
Hanuš Štěpán //
Jágr Klement //
Jágr Frant. //
Jedlička Jan //
Kolejka Frant. //
Klusoň Josef //
Krček Albín //
Kala Stanislav //
Kramář Frant. st. //
Kramář Bartoloměj //
Kramář Frant. ml. //
Král Jan //
Král  Bohumil //
Kroupa Jan //
Kroupa Frant. //
Kučera Frant. //
Kotráš Frant. //
Kopecký Richard //
Kavín Stanislav //
Kartouz Frant. //
Klapal Andělín //
Kvasica Frant. //
Kvasica Josef //
Kostečka Frant. //
Koudelka Josef //
Krejčí Frant. //
Kučera Josef //
Kříž Alois //
Kříž Rudolf //
Kürchner Ondřej //
Lokos Blažej //
Milotinský Václav //
Maleček Ferdinand //
Maixner Jakub //
Havelka Antonín //
Jakša Eduard //
Možný Karel //
Novotný Tomáš //

(na pravé desce):
Nečas Jan //
Opletal Antonín //
Ondráček Method //
Ošlejšek Jan //
Příborský Antonín //
Přerovský Hynek //
Poláček Václav //
Paulík Eduard //
Pásek Frant. //
Pouchlý Frant. //
Pokorný Method //
Procházka Frant. //
Pokorný Filip //
Popelák Rudolf //
Popelák Jan //
Papež Frant. //
Pivoňka Frant. //
Rozprým Frant. //
Robeš Josef //
Růža Frant. //
Stolař Frant. //
Studýnka Ladislav //
Slouka Vladimír //
Svoboda Šimon //
Svoboda Václav //
Svoboda Jan //
Svánovský Method //
Svánovský Josef //
Strejček Ferdinand //
Sapák Antonín //
Sedláček Raimund //
Skřivan  Frant. //
Švábenský Frant. //
Štencl Richard //
Šesták Josef //
Švehla Karel //
Šedý Jiljí //
Švábenský Alois //
Šponer Frant. //
Švehla Englbert //
Švehla Ludvík //
Škrábal Vladimír //
Štourač Jan //
Šponer Jan //
Šponer Albín //
Široký Augustin //
Tošnar Ferdinand //
Topolář Jakub //
Trávníček Alois //
Uherková Marie //
Valter Josef st. //
Velner Josef //
Valter Josef ml. //
Velecký Eduard //
Vaverka Eduard //
Vašíček Eduard //
Vašíček Emil //
Vašíček Antonín //
Veber Petr //
Veselý Tomáš //
Vojtek Josef //
Veickorn Josef //
Zahradník Petr //
Zahradník Bohuš //
Zahradník Jan //
Zámečník Jan //
Zámečník Alois //
Záleský Jan //
Zeman Antonín //objekty

oběti první světové války
pamětní deska: Pohankova 0/01
objekt věnován stejné poctěměstská část

významné osoby

Václav Hynek Mach
autor návrhu sochy pomníku


události

5. 5. 2013
Poškození pomníku ve Staré Líšni 22. 10. 1922
Odhalení pomníku padlých a zemřelých občanů v první světové válce


související odkazyMenš, MŠAktualizováno: 21. 06. 2020