lipová alej


Bráfova 0/01

lipové stromořadí tvořené 36 exempláři vzrostlých stromů, z nichž druhově převládá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a lípa srdčitá (Tilia cordata); památným stromořadím bylo vyhlášeno v roce 1987


katastr

Žabovřesky


místo

v pokračování ulice Bráfova


popis

rozměry neznámé


poznámka

Stromořadí dnes ústí ve slepou ulici. Ale vždy tomu tak nebylo, na křižovatce Hlinky bylo nalezeno několik lip odpovídajících stářím a vzrůstem lípám v Bráfově ulici, stejně tak jako lípa v areálu Brněnských vodáren. Z toho lze usuzovat, že se jednalo v minulosti o stromořadí, čítající několik set stromů.ulice

městská část

související odkazy


MŠ, PeDroAktualizováno: 31. 03. 2023