G. Winterholler


Koliště - park 0/04

Gustav Winterholler (1833–1894) - starosta Brna v letech 1880–1894. Nový pomník, vycházející z podoby pomníku z roku 1895.


katastr

Brno-město


místo

existence

pomník již neexistuje


umístění

1939


odstranění

po roce 1945popis

Nová verze pomníku, odstraněného v roce 1919, měla některé odlišnosti od původního stavu. Jednotlivé části byly nenávratně zničeny nebo poškozeny, také prostor, kde původní pomník stál, se měl stát staveništěm pro novou komunikaci. Pomník byl proto posunut hlouběji k severnímu okraji parku. Netvořil tak již dominantu promenády, míjely jej i postranní cesty parku, fakticky stál uprostřed travnaté plochy středového rondelu.
Architektura podstavce pomníku byla obnovena téměř do původního stavu, kamenné vázy na koncových sloupcích balustrády nahradily koule. Na podstavec pomníku byla osazena i bronzová alegorie, ale chyběly jí původní atributy - znak města a dubová ratolest (zničené), takže její ruce zůstaly prázdné. Také původní mramorovou bustu starosty nahradila busta bronzová, kterou také zhotovil sochař Antonín Břenek a nacházela se původně ve foyeru Městského divadla.


poznámka

Po roce 1945 byl pomník opět odstraněn. Po deseti letech v těchto místech postavili monumentální pomník Rudoarmějce, který zde stojí dodnes (s úpravami provedenými po roce 1989). Z původního Winterhollerova pomníku dodnes existuje torzo alegorie, které je součástí sbírek Muzea města Brna.ulice

městská část

významné osoby

Antonín Břenek
autor pomníku


stavby

Koliště
Koliště


související odkazy

osoby na objektu

prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Pomník Gustava Winterhollera"


MenšAktualizováno: 22. 04. 2022