pamětní kříž


Božetěchova 0/02

pamětní kříž


katastr

Královo Poleumístění

1871


úprava

podzim 2005popis

barokní zdobný kamenný kříž s figurou Ježíše Krista; umístěno na podstavci s nápisem, text je rytý s černými písmeny


památková ochrana

nemovitá kulturní památka č. 0322


poznámka

kříž nechali zhotovit roku 1871 manželé Kameničtí

(za poskytnuté informace k tomuto záznamu děkujeme panu L. Bartošovi)


text

Ode mne pak odstupto, //
abych se chlubil, //
leč v kříži Pána //
našeho Ježíše Krista. //
Galat : VI 14. //

Ke cti a slávě  //
ukřižovanému Spasiteli  //
manželé //
Barbara a  Martin  //
Kamenický  //
z Králova Pole  //
Léta Páně //
1871  //
městská část

významné osoby

stavby

související odkazyAktualizováno: 22. 09. 2018