pamětní kříž


Božetěchova 0/02

pamětní kříž


katastr

Královo Poleumístění

1871


úprava

podzim 2005popis

barokní zdobný kamenný kříž s postavou Ježíše Krista; umístěno na podstavci s nápisem, text je rytý s černými písmeny


památková ochrana

ano: Památkový Katalog – 1000142665


poznámka

kříž nechali zhotovit roku 1871 manželé Kameničtí

(za poskytnuté informace k tomuto záznamu děkujeme panu L. Bartošovi)


text

Ode mne pak odstup to, //
abych se chlubil, //
leč v kříži Pána //
našeho Ježíše Krista. //
Galat: VI. 14. //

Ke cti a slávě //
ukřižovanému Spasiteli //
manželé //
Barbara a  Martin //
Kamenický //
z Králova Pole. //
Léta Páně //
1871 //
městská část

významné osoby

stavby

související odkazy

MŠ, PeDroAktualizováno: 05. 05. 2022