pamětní kříž


Božetěchova 0/01

pamětní kříž


katastr

Královo Pole


místo

u zdi klášterního komplexu kostela Nejsvětější Trojice


umístění

1854


přemístění

původně umístěno na Palackého třídě


popis

tmavý kamenný kříž se zlaceným Ježíšem Kristem a cedulkou s nápisem INRI; umístěno na podstavci, ozdobeno erbem a nápisem


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 46624/7-329


text

IN HONOREM SALVATORIS //
NOSTRI JESU CHRISTI //
DICA VIT JOANES //
PRŽEPITSKY EIUSQUE //
UXOR CAROLINA //
ANNO 1854. //městská část

stavby


MŠ, PeDroAktualizováno: 04. 01. 2023