bludné balvany


Kotlářská 2/18

katastr

Veveříumístění

1947, před budovou Geologického ústavu


poznámka

Bludné balvany z období severského diluvia byly z podnětu profesora geologie Alexandra Makowskeho přivezeny v roce 1882 (ze Svinova a ze Studénky) do Brna a umístěny před budovu bývalé německé techniky na Komenského náměstí v Brně. Byly součástí sbírek tamního geologického ústavu, jež připadly z větší části v roce 1945 po zrušení německé techniky Přírodovědecké fakultě MU.
V roce 1947 byly přestěhovány do areálu PřF před budovu tamního Geologického ústavu. Jejich místo na Komenského náměstí zaujal pomník Edwarda Babáka.
Za upřesnění informací o původním uložení bludných balvanů děkujeme panu Aleši Uhlířovi.


text

Eratické balvany - 1882
objekty

E. Babák
pomník: Joštova 10/02
nahradil bludné balvany, které tam byly umístěny v letech 1882–1947
E. Babák
pomník: Kamenice 3/04


ulice

významné osoby

Alexander Makowsky
v roce 1882 inicioval převezení bludných balvanů ze Svinova do Brna


události

24. 5. 2014
Otevření nového Geoparku Masarykovy univerzitysouvisející odkazy

prameny, literatura

KalAktualizováno: 24. 09. 2021