Christian d´Elvert


Špilberk - park 0/01

Christian d´Elvert (1803–1896) - historik, mecenáš, starosta Brna, zakladatel špilberského parku


katastr

Brno-město


místo

na hradební zdi pod glorietem u okružní cesty


umístění

1884


odstranění

po roce 1918


úprava

nové odhalení 16. 10. 2003


autor

Eduard Sykora, Alois Prastdorfer, Franz Dressler


popis

před speciálně vyzděnou cihlovou stěnou, zdobenou po obou stranách sloupy s kovovými vázami ve tvaru mísy, byla umístěna kamenná plocha v antickém stylu se dvěma bočními sloupy; na podstavci portrétní busta rámovaná plastickým věncem; pod ní deska obdélná na šířku; písmo ryté, zlacené


poznámka

Popis dle dobového vyobrazení a literatury. Po roce 1918 odstraněny busta a pamětní deska.
Podle archívních dokumentů měla být busta uložena původně v Městském muzeu, odkud si ji vyžádal 15. 4. 1949 osvětový úřad, odd. 1, na zhotovení pamětních pylonů Rudé armádě s tím, že busta nemá žádnou uměleckou cenu vzhledem k zpodobněnému Christianu d´Elvertovi. Při rekonstrukci špilberského parku byl 5. 12. 1995 v zásypu parkové cesty nalezen zlomek desky, na němž lze přečíst pouze písmena ... ANLA ... // .. LVE ::: //, uložen ve sbírkách Muzea města Brna. Podle některých informací se busta nachází ve sbírkách Moravské galerie.

Na původním návrhu pomníku byl text:
Dem Begründer dieser Anlagen // errichtet von den Bewohnern // Brünns // 1883. //
Slavnostní znovuodhalení - 2003.


text

Dem Gründer dieser Anlagen //
Christian d´ Elvert, //
Bürgermeister von Brünn //
1861 bis 1864 und 1870 bis 1876 //
widmeten diesen Denkstein //
die Bewohner von Brünn. //
1883. //

(spodní tabulka s českým překladem):
Zakladateli těchto sadů //
Christianu d’ Elvertovi //
starostovi Brna //
v letech //
1861 až 1864 a 1870 až 1876 //
věnovali tento památník //
obyvatelé Brna //
1883 //


obrazy

ulice

městská část

významné osoby

Franz Dressler
autor kamenických prací a původní pamětní desky Alois Prastorfer
architekt pomníku Eduard Sykora
autor busty Christiana d´Elverta


události

15. 6. 1884
Slavnost odhalení pomníku Christiana d´Elverta


stavby

související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 18. 09. 2018