pamětní kříž


Hlavní-Podveská 0/02

pamětní kříž


katastr

Komín


místo

na rohu Hlavní a Podveské ulice


umístění

1866


popis

litinový kříž se zlaceným Ježíšem Kristem, s cedulkou s nápisem INRI a postavou Panny Marie; umístěno na pískovcovém podstavci, kde je vytesán text na mramorové desce; písmena jsou zlacena


poznámka

kříž byl postaven v roce 1866


text

Pojďtež //
ke mně všichni, //
kteříž pracujete //
a obtíženi jste //
a já vás občerstvím. //

Mat. 11.28 //

Ke cti a chvále Boží //
postaven tento sv. kříž //
v roce 1886. //  městská částAktualizováno: 30. 12. 2012