F. Mareš


Údolní 10/03

František Mareš (1862–1941) - pedagog, kulturní pracovník, ředitel škol Vesny a zakladatel Klubu přátel umění v Brně


katastr

Brno-město


umístění

2002, na fasádě vpravo od vchodu


autor

Ing. arch. Martin Zedníček, Jan Lichtág


popis

obdélná na výšku, světlá leštěná žula; v horní polovině bronzový reliéfní portrét; písmo ryté hnědě barvené


text

Zde působil //
František Mareš //
1862-1941 //
ředitel spolku Vesna, //
průkopník ženského vzdělávání na Moravě //
a organizátor českého uměleckého života //
v Brně //ulice

městská část

významné osoby

související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 09. 12. 2018