pomník obětí okupace a padlých osvoboditelů


Malá 4/01

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace, osvobození 1945


katastr

Bohunice


místo

před domem č. 4


existence

pomník již neexistuje


umístění

70. léta 20. století


odstranění

?


popis

kamenná mohyla se dvěma deskami; písmo ryté, černě barvené


poznámka

Objekt využíval původní pomník věnovaný padlým občanům Bohunic v první světové válce z roku 1919, doplněný po roce 1945 o připomínku obětí nacistické okupace z řad bohunických občanů.
Když se připravovala výstavba sídliště Československo–sovětského přátelství v Bohunicích, byl pomník v 70. letech 20. století přemístěn z původního místa „V sadě Svobody“ (dnes Neužilova ulice) do Malé ulice před dům číslo 4 (ulice zanikla 29. 8. 1991, název byl zrušen; protože však pomník zde stál před zrušením ulice, využíváme toto historicky správné označení ulice -Menš).
Totalitní režim nechal z pomníku odstranit jména padlých v 1. světové válce a nahradil je textem věnovaným padlým rudoarmějcům.
Při další etapě výstavby sídliště byl pomník odstraněn i z tohoto místa a uložen v podniku VD Kamena s nadějí, že se tato památka na padlé občany do Bohunic na nějaké důstojné místo vrátí. Rada Brno-Bohunice však v roce 1996 rozhodla o umístění pomníku do depozitáře muzea.
Na základě podnětů občanů, zejména starousedlíků z řad Sokolů, hledalo vedení Brno-Bohunice vhodné místo pro umístění památníku. Ve středu 23. dubna 1997 v 16 hodin byl památník odhalen na svém dnešním stanovišti v horní části ulice Havelkova.

(Informace pro naši encyklopedii poskytl Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)


text

Obětem fašismu //
1939–1945 //
Na věčnou památku //
padlým //
osvoboditelům //
příslušníkům //
Rudé armády //
1945 //
Padlým //
spoluobčanům //
1814–1918 //objekty

oběti 1. a 2. světové války
pomník: Havelkova–Běloruská 0/01
(objekt na Malé ulici byl jedním ze stanovišť původního pomníku z roku 1919 /v upravené podobě/)
oběti 1. světové války z Bohunic
pomník: Neužilova 0/01
(původní umístění pomníku)


ulice

městská část

události

23. 4. 1997
Znovuodhalení pomníku obětí světových válek v Brně-Bohunicích


MenšAktualizováno: 16. 05. 2013