oběti 1. světové války z Bohunic


Neužilova 0/01

válka a odboj 1914–1919; oběti války


katastr

Bohunice


místo

v místním parku


existence

pomník již neexistuje


umístění

25. 5. 1919


odstranění

?


přemístění

70. léta 20. století


popis

kamenná mohyla, s jedinou mramorovou (?) deskou, obdélnou na výšku; písmo snad ryté (popis známe pouze z fotografie)


poznámka

První zmínka o plánované výstavbě památníku se objevuje v kronice Bohunic dne 13. 4. 1919. Toho dne proběhlo slavnostní sázení lip, akci pořádal místní Sokol. Na určeném místě v parku „Svobody“ zasadili žáci z místní školy své stromky. Před rozchodem se vybíralo na pomník zdejším padlým vojínům, který bylo v plánu postavit. Zpráva o plánovaném vybudování pomníku na památku místním padlým vojínům se totiž Bohunicemi šířila velmi rychle.
Plakáty v místě i v okolí zvaly ke slavnosti konané 25. května 1919, akci pořádala tělocvičná jednota Sokol. A protože náklady na zhotovení pomníku byly značné, pořádala se v obci sbírka, a to od domu k domu.

Pro třenice mezi organizacemi se odhalení pomníku nezúčastnili všichni. Někteří občané ani nedali vyrýt jména svých drahých padlých. Bohunický kronikář však jména všech padlých občanů poznamenal v roce 1975 do kroniky na základě osobních vzpomínek Aloise Tošnara (ulice za jménem odpovídají dnešnímu označení -Menš):
„Ale do mé paměti i paměti mých vrstevníků, kteří v smutných dobách válečné události prožívali, se jména padlých spoluobčanů vryla nesmazatelně. Proto na jejich věčnou památku zaznamenávám jejich jména:
Bareš Karel, Sobolova 4
Brückner Josef, Rolnická
Dobšík Matěj, Hraničky
Hamerský Josef, Sobolova
Hubáček Jan, Bohuňova
Jaroš Josef, Spodní
Hájek Jaroslav, Bohuňova
Havránek Aug., Havelkova
Kazda Jan, Bohuňova
Kotas Rudolf, Rybníčkova
Kozel Jan, Rolnická 2
Kozel Jan, Morávkovo náměstí
Kříž Bohumil, železniční strážní domek
Mareček Rudolf, Neužilova
Matyáš František, Bohuňova
Morávek Rudolf, Neužilova
Navrátil R., Havelkova
Niederle Josef, Bohuňova
Jakub, Bohuňova
Šmíd Rudolf, Morávkovo nám. 8 (utopil se v ruských bažinách)
Sobola Cyril, Sobolova
Soldán Bohumil, Vyhlídalova
Soldán Josef, Bohuňova
Tošnar Josef, Bohuňova
Votroubek Ferd., Havelkova

Po druhé světové válce byl pomník doplněn o připomínku obětí z řad bohunických občanů z doby německé okupace. Když se připravovala výstavba sídliště Československo–sovětského přátelství v Bohunicích, byl pomník v 70. letech 20. století přemístěn z původního místa „V sadě Svobody“ (dnes Neužilova ulice) na Malou ulici před dům číslo 4.
Totalitní režim nechal z pomníku odstranit jména padlých v první světové válce a nahradil je textem věnovaným padlým rudoarmějcům. Při další etapě výstavby sídliště byl pomník odstraněn i z tohoto místa a uložen v podniku VD Kamena s nadějí, že se tato památka na padlé občany do Bohunic na nějaké důstojné místo vrátí. Ve středu 23. dubna 1997 v 16 hodin byl památník odhalen na svém dnešním stanovišti v horní části ulice Havelkova.

(Informace pro naši encyklopedii poskytl Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)


text

text zatím neznámeobjekty

oběti 1. a 2. světové války
pomník: Havelkova–Běloruská 0/01
(objekt odhalený v roce 1997 využívá prvky z pomníku z roku 1919)
pomník obětí okupace a padlých osvoboditelů
pomník: Malá 4/01
(sem byl pomník v 70. letech 20. století přemístěn se změněným textem)


ulice

městská část

události

25. 5. 1919
Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích 13. 4. 1919
Slavnost sázení lip v Brně-BohunicíchMenšAktualizováno: 10. 06. 2021