Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: oběti 1. světové války z Bohunic

oběti 1. světové války z Bohunic


 • Neužilova 0/01


 • válka a odboj 1914–1919; oběti války


 • katastr

  Bohunice

 • místo

  v místním parku


 • existence

  pomník již neexistuje

 • umístění

  25. 5. 1919

 • odstranění

  ?

 • přemístění

  70. léta 20. století


 • popis

  kamenná mohyla, s jedinou mramorovou(?) deskou, obdélnou na výšku; písmo snad ryté (popis známe pouze z fotografie)


 • poznámka

  První zmínka o plánované výstavbě památníku se objevuje v kronice Bohunic dne 13. 4. 1919. Toho dne proběhlo slavnostní sázení lip, akci pořádal místní Sokol. Na určeném místě v parku „Svobody“ zasadili žáci z místní školy své stromky. Před rozchodem se vybíralo na pomník zdejším padlým vojínům, který bylo v plánu postavit. Zpráva o plánovaném vybudování pomníku na památku místním padlým vojínům se totiž Bohunicemi šířila velmi rychle.
  Plakáty v místě i v okolí zvaly ke slavnosti konané 25. května 1919, akci pořádala tělocvičná jednota Sokol. A protože náklady na zhotovení pomníku byly značné, pořádala se v obci sbírka, a to od domu k domu.

  Pro třenice mezi organizacemi se odhalení pomníku nezúčastnili všichni. Někteří občané ani nedali vyrýt jména svých drahých padlých. Bohunický kronikář však jména všech padlých občanů poznamenal v roce 1975 do kroniky na základě osobních vzpomínek Aloise Tošnara (ulice za jménem odpovídají dnešnímu označení -Menš):
  „Ale do mé paměti i paměti mých vrstevníků, kteří v smutných dobách válečné události prožívali, se jména padlých spoluobčanů vryla nesmazatelně. Proto na jejich věčnou památku zaznamenávám jejich jména:
  Bareš Karel, Sobolova 4
  Brückner Josef, Rolnická
  Dobšík Matěj, Hraničky
  Hamerský Josef, Sobolova
  Hubáček Jan, Bohuňova
  Jaroš Josef, Spodní
  Hájek Jaroslav, Bohuňova
  Havránek Aug., Havelkova
  Kazda Jan, Bohuňova
  Kotas Rudolf, Rybníčkova
  Kozel Jan, Rolnická 2
  Kozel Jan, Morávkovo náměstí
  Kříž Bohumil, železniční strážní domek
  Mareček Rudolf, Neužilova
  Matyáš František, Bohuňova
  Morávek Rudolf, Neužilova
  Navrátil R., Havelkova
  Niederle Josef, Bohuňova
  Jakub, Bohuňova
  Šmíd Rudolf, Morávkovo nám. 8 (utopil se v ruských bažinách)
  Sobola Cyril, Sobolova
  Soldán Bohumil, Vyhlídalova
  Soldán Josef, Bohuňova
  Tošnar Josef, Bohuňova
  Votroubek Ferd., Havelkova

  Po druhé světové válce byl pomník doplněn o připomínku obětí z řad bohunických občanů z doby německé okupace. Když se připravovala výstavba sídliště Československo–sovětského přátelství v Bohunicích, byl pomník v 70. letech 20. století přemístěn z původního místa „V sadě Svobody“ (dnes Neužilova ulice) na Malou ulici před dům číslo 4.
  Totalitní režim nechal z pomníku odstranit jména padlých v první světové válce a nahradil je textem věnovaným padlým rudoarmějcům. Při další etapě výstavby sídliště byl pomník odstraněn i z tohoto místa a uložen v podniku VD Kamena s nadějí, že se tato památka na padlé občany do Bohunic na nějaké důstojné místo vrátí. Ve středu 23. dubna 1997 v 16 hodin byl památník odhalen na svém dnešním stanovišti v horní části ulice Havelkova.

  (Informace pro naši encyklopedii poskytl Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)


 • text

  text zatím neznáme


 • obrazy

  img15917.jpg img15918.jpg


 • objekty

  oběti 1. a 2. světové války
  pomník: Havelkova–Běloruská 0/01
  (objekt odhalený v roce 1997 využívá prvky z pomníku z roku 1919)
  pomník obětí okupace a padlých osvoboditelů
  pomník: Malá 4/01
  (sem byl pomník v 70. letech 20. století přemístěn se změněným textem)


 • ulice

  Im Freiheitspark - V sadě Svobody
  dnes Neužilova


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • události

  25. 5. 1919
  Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích 13. 4. 1919
  Slavnost sázení lip v Brně-Bohunicích


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 05. 2014

V sadě Svobody 0/01 - pPůvodní pomník obětí 1. světové války v Bohunicích (6. 6. 1937). Fotografii ze svého archívu poskytl pan Antonín Crha, děkujeme.