Pulihrášek


Mendlovo náměstí 0/02

dílo vzdávající hold objeviteli základních zákonů dědičnosti Johannu Gregorovi Mendelovi, který své pokusy dělal právě v augustiniánském klášteře na Mendlově náměstí


katastr

Staré Brno


místo

na zatravněné ploše náměstí


umístění

24. 10. 2013


úprava

instalace díla: říjen až listopad 2013


autor

Natalie Chalcarzová, Václav Kocián


popis

Pulihrášek je objekt ve tvaru obřího hrášku; koule o rozměru 2,7 m, je vytvořena pomocí ocelové konstrukce ověšené skleněnými půllitry; dílo je ze středu prosvíceno zeleným světlem a vytváří tak úchvatnou světelnou instalaci


poznámka

Podobu netradičního objektu, který nese název Pulihrášek, vybrali Brňané z několika návrhů v soutěži mladých umělců "OBJEKT ZE SKLA PRO BRNO".
Pivovar Starobrno vypsal při příležitosti představení nového půllitru (škopku), soutěž na umělecké zpracovaní půllitrů starých. Téma objektu mělo být spojeno s Brnem nebo Brňany.
Osobnost J. G. Mendela (otce moderní genetiky) a hrášek se nabízely, už kvůli lokální spojitosti s pivovarem a hlavně jako osobnost neodmyslitelně spojená s Brnem.
Půllitry jsou na konstrukci připevněny po šesticích a takto tvoří tvar koule. Díky optickým vlastnostem skla a výkonného zeleného světla se Pulihrášek ve večerních a nočních hodinách rozzáří a tvoří tak dočasnou dominantu Mendlova náměstí.

Jelikož pivní sklo z hlediska bezpečnosti i trvanlivosti objektu není vhodným materiálem do exteriéru, je instalace pouze dočasná a lidé ji mohou na Mendlově náměstí obdivovat do prvních mrazů, pak bude z veřejného prostoru odstraněna. V jarních měsících roku 2014 se opět instalace vrátila na své místo.

STATISTICKÉ ÚDAJE:
Pulihrášek tvoří 12 stejných segmentů, na každém segmentu je 13,5 trnů (5 dalších trnů totiž nahrazují "nohy"). Na každém trnu je 6 půllitrů. Pulihrášek tedy tvoří celkem 972 půllitrů.

(Za poskytnuté informace i obrazový materiál děkujeme MgA. Natalii Chalcarzové, která je spoluautorkou díla.)


obrazy


městská část

významné osoby

Gregor Mendel
dílo vzdává hold tomuto objeviteli základních zákonů dědičnosti


události

24. 10. 2013
Instalace objektu PulihrášekMenš, JisAktualizováno: 02. 02. 2022