sv. Cyril a Metoděj


Arménská 21/02

plastika svatých Cyrila a Metoděje byla instalována k 1 150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu


katastr

Bohunice


místo

stěna západního křídla venkovního atria školy


umístění

31. 5. 2013


autor

keramik Zdeněk Lindovský


popis

Dvě stojící postavy světců se symboly jejich misie, knihou a křížem.
Na plastice jsou napsána jejich jména, dále se zde nachází znaky hlaholice, a to písmeno „S“ jako symbol pro výraz „slovo“, které najdeme v otevřené knize, kterou drží Konstantin. Mezi hlavami světců jsou pak symboly pro tři číslice „863“ - rok jejich příchodu na Moravu.


poznámka

Plastika sv. Konstantina (později Cyrila) a Metoděje byla instalována u příležitosti 1150. výročí jejich příchodu na Moravu; oni nám přinesli vzdělanost, proto byli doplněni plastikou Jana Amose Komenského, který má také velké zásluhy o vzdělanost na našem území. Obě plastiky tak tvoří ideový celek.
(Informace k tomuto objektu a fotografie poskytl pro naši encyklopedii Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)


text

Konstantin       Metoděj//objekty

J. A. Komenský
plastika: Arménská 21/03
objekty tvoří ideový celek


ulice

městská část

MenšAktualizováno: 07. 09. 2018