„Šalamounovy“ sloupy


Dominikánské náměstí 1/09

tři sloupy původně vedoucí do prostor soudnice v Zemském domě moravských stavů


katastr

Brno-město


místo

schodiště při vstupu do Nové radnice


popis

tři sloupy umístěné jako součást schodiště, které zakončuje stavitelský prvek známý jako piniová šiška (ta se začala objevovat na renesančních stavbách)


poznámka

Původní renesanční schodiště se Šalamounovými sloupy pochází ze stavby bratří Gabriů z let 1584–1586. Oba sloupy byly staticky narušeny, ostatní části schodiště byly poškozeny lokálně. Sloupy musely být demontovány a jejich patky byly nahrazeny novými z chlumeckého pískovce, ostatní části byly očištěny, doplněny a chemicky ošetřeny. Současně byl restaurátorsky ošetřen barokní portál.

Šalamounovo jméno prý mělo šlechticům při vstupu do síně připomínat, aby činili stejně moudrá a spravedlivá rozhodnutí jako slavný biblický vládce.
městská část

stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


JisAktualizováno: 08. 09. 2018