Varhany kostela sv. Michala


Dominikánské náměstí 0/02

Varhany na novém kůru postavil brněnský mistr Jan David Sieber v roce 1716. V roce 1909 dodala firma Kaš nové píšťaly. Varhany restaurovány a modernizovány v letech 1926-1928 firmou Petřík. Nové varhany jsou z roku 1972 (firma Rieger, Krnov).


katastr

Brno-městoumístění

1719


úprava

1909, 1928, 1972 a 1981


prováděcí firma

Rieger z Krnova


popis

Původní stroj varhan z roku 1716 vytvořil brněnský mistr Jan David Sieber za 880 zl. Varhanní skříň zdobenou postavičkami andílků, jež hrají na různé strunné, dechové a bicí nástroje zhotovil Anton Riga v letech 1717–1718, který také různými vyřezávanými rozvilinami a kartušemi se zpívajícími andílky ozdobil parapet kruchty. V roce 1909 dodala firma E. KAŠ nové píšťaly.
Při celkové opravě a úpravách chrámu byly varhany v letech 1926–1928 ještě doplněny a zdokonaleny firmou PETŘÍK moderní pneumatikou, elektrickým pohonem, novým laděním a přibyly jim tři nové rejstříky.
Za náletů na Brno byly v letech 1944–1945 poškozeny. V roce 1972 postavila firma RIEGER z Krnova nové varhany, jež mají 60 rejstříků a 4 manuály.
Poslední generální oprava varhan byla provedena v roce 1981.
městská část

stavby

prameny, literatura

FlAktualizováno: 16. 09. 2018