L. Lojka


Vídeňská 96, skupina 59/01

Leopold Lojka (1886–1926) - řidič následníka trůnu arcivévody Ferdinanda v okamžiku atentátu v Sarajevu 28. 6. 1914


katastr

Brno-město, Štýřice


místo

umístění

29. 6. 2014 (11.00 hodin)


popis

obdélná na výšku, písmo ryté stříbřené, výzdoba: v dolní části znak automobilového sboru rakousko-uherské armády


poznámka

Zásluhu na zrekonstruování místa pohřbení Leopolda Lojky má pan Mgr. Jiří Skoupý, který na základě svých výzkumů místo nalezl a díky své neúnavné snaze pro myšlenku hrob obnovit získal řadu spolupracovníků. Hrobové místo Leopolda Lojky bylo upraveno v roce 2014 nákladem Brněnského městského střeleckého sboru za finanční podpory Statutárního města Brna.

Registrační značka AIII-118, která je součástí textu na pamětní desce, patřila automobilu Gräf und Stift, jehož majitelem byl moravský šlechtic a politik hrabě František Harrach. Hrabě Harrach zapůjčil svůj osobní automobil spolu s řidičem Leopoldem Lojkou pro jízdu následnického páru ulicemi Sarajeva.


text

Zde odpočívá //
„vrchní šofér vozu smrti“ //
: A III  -   118 : //
šikovatel //
Leopold Lojka //
nositel //
Záslužného železného kříže s korunou //
Jubilejního kříže //
Jezdeckého odznaku //
* 17. 9. 1886 Telč  -  † 18. 7. 1926 Brno //
osobní řidič //
Františka hraběte Harracha, //
arcivévody //
Františka Ferdinanda Rakouského d’ Este //
a jeho manželky //
Žofie vévodkyně z Hohenbergu, //
roz. hraběnky Chotkové, //
v okamžiku sarajevského atentátu //
dne 28. 6. 1914. //
K. K. Österreichisches //
Freiwilligen Automobilkorps //ulice

městská část

významné osoby

František Maria Alfred Harrach
zapůjčil svůj osobní automobil spolu s řidičem Leopoldem Lojkou pro jízdu následnického páru ulicemi Sarajeva


události

29. 6. 2014
Slavnostní odhalení pamětní desky L. Lojky 28. 6. 2014
Velká válka v Brně. Vzpomínkové akce ke 100. výročí vypuknutí I. světové války, manévrů C. a k. armády a sarajevského atentátu
součást vzpomínkových akcí ke 100. výročí sarajevského atentátu
27. 6. 2014
Slavnostní představení pamětní medaile „Atentát v Sarajevu“
součást vzpomínkových akcí ke 100. výročí sarajevského atentátu


stavby

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 27. 05. 2019