Základní kámen budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity


Veveří 70/05

základní kámen Právnické fakulty Masarykovy univerzity a tím i kdysi plánovaného univerzitního kampusu pod Kraví horou


katastr

Veveří


místo

popis

kamenná krychle o rozměrech cca 60 cm s otvorem pro umístění kulaté schránky pro pamětní listiny


poznámka

Základní kámen našli dělníci při rekonstrukci rekonstrukci sklepních prostor, kde se aktuálně buduje zcela nová knihovna. Uvnitř se ukrývala listina, která byla po dohodě s památkáři vyjmuta o několik dnů později.
Kámen ležel nedotčený v zemi 86 let, obřad jeho slavnostní pokladení se za účasti prezidenta Tomáše Gariggue Masaryka konal 9. června roku 1928.

Kámen byl do země uložen spolu s 11 dalšími, menšími, na kterých jsou vyryta věnování zástupců měst a obcí, ze kterých pochází výrazné osobnosti, jež se zasloužily o kulturní rozvoj českého národa na Moravě a ve Slezsku.
(Tento encyklopedický záznam byl zpracován na základě informací poskytnutých tiskovým odborem Masarykovy univerzity).ulice

městská část

události

23. 6. 2014
Nález základního kamene v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity 9. 6. 1928
Slavnostní položení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v BrněJisAktualizováno: 29. 03. 2019