pomník „Sit durat regnum“


U Vránova mlýna 0/01

pomník je především tichou vzpomínkou na první oběti Velké Války, to jest na Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho choť Její Výsost Žofii z Hohenbergu, rozenou Chotkovou


katastr

Mokrá Hora


místo

u cesty


umístění

18. 12. 2014 v 15.00 hodin


autor

akademický sochař Patrik Vlček


popis

sloupovitý tvar, na přední straně v horní části plasticky vystupující kříž, uprostřed plasticky vystupující štít se znakem města Brna, nad ním stylizovaná koruna


poznámka

Pomník je na pozvánce nazván Sit durat regnum (Nechť království trvá). Sám autor, sochař Patrik Vlček, jej jinde nazývá pomník „Smíření“.
Autorovými slovy: „Pomník, který u Vránova mlýna realizujeme, je především tichou vzpomínkou na první oběti Velké Války, to jest na Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévodu Františka Ferdinanda d’ Este a jeho choť Její Výsost Žofii z Hohenbergu, rozenou Chotkovou.“


text

pomník neobsahuje text

významné osoby

Patrik Vlček
autor pomníku


události

18. 12. 2014
Slavnost svěcení pomníku „Smíření“ v Brně-Mokré Hoře


prameny, literatura

Www stránky

"SIT DURAT REGNUM"


MenšAktualizováno: 14. 04. 2020