věž architektů


Vaňkovo náměstí 0/01

dílo je poctou brněnskému architektovi Jindřichovi Kumpoštovi (1891–1968), který nedaleko měl rodinnou vilu


katastr

Stránice


místo

uprostřed kruhového objezdu náměstí


umístění

2014


autor

sochař Jiří Finger, P. P. Architects


popis

objekt má výšku 13 metrů, tvar věže


poznámka

Objekt „Věž architektů“ se stal dominantou prostoru kruhového objezdu, který vznikl rekonstrukcí křižovatky na Vaňkově náměstí.
Rekonstrukce probíhala od července do prosince roku 2014, změnila původní křižovatku ulic Lipová a Tvrdého v kruhový objezd se středem na Vaňkově náměstí. Tím by se měla zklidnit doprava v místě, zlepšit uspořádání prostranství, kde vzniklo i parkoviště pro devatenáct automobilů. Dominantou se stala Věž architektů, solitér, který je poctou architektovi Jindřichovi Kumpoštovi, který měl nedaleko odtud, v Barvičově ulici č. 15, rodinnou vilu.
Objekt je zamýšlen zřejmě i jako pocta všem architektům, kteří v této části Brna realizovali svá díla. Někteří obyvatelé, sdružení v OS Masarykova čtvrť, však objezd i Věž architektů kritizují, podle nich se projekt změnil z původně zamýšlené dopravní stavby spíše v architektonické dílo. Věž architektů, která stála milion korun, hanlivě nazývají gilotinou či šibenicí.

Připojujeme i slova autora díla, olomouckého sochaře Jiřího Fingera, kterými odpověděl ve svém e-mailu z 19. 11. 2014 na otázky zástupců OS Masarykova čtvrť: „Dílo je připomínkou významné Brněnské osobnosti a tvorby Jindřicha Kumpošta a právě svým tvaroslovím připomíná jeho práci a odkaz. Velikost stély jsem volil zejména s ohledem na okolní prostorové vztahy a je ověřená na principu zlatého řezu.
Mám s takovými pracemi zkušenosti a na řadě vlastních realizací mohu komukoliv ukázat, že jsem v minulosti vybral měřítko dobře. Pro laika bývá většinou velmi obtížné posoudit předem správnou velikost.
Ujišťuji Vás, že jakmile se náměstí zaplní provozem a výsadby vzrostou bude působit mnohem menší než nyní. Podobně, jako se prázdný byt výrazně zmenší, když ho vybavíte nábytkem.“ Citát je součástí delšího textu, ponecháváme jej v původní jazykové podobě (-Menš).


text

Věž architektů //
na počest Jindřicha Kumpošta //
Autor: //
Jiří Finger a P. P. Architects s. r. o. //
Investor: //
Statutární město Brno //
Zhotovitel: //
Přemysl Veselý s. r. o., Prefa Brno a. s. //
2014 //
městská část

události

7. 12. 2014
Nový kruhový objezd začal sloužit řidičům


stavby

Kumpoštova vila
Barvičova 15/15
vila arch. Kumpošta, jemuž je pomník věnován


osoby na objektu

Jindřich Kumpošt
objekt je poctou tomuto architektoviMenšAktualizováno: 19. 09. 2018