F. Pawlu


Konečného náměstí 0/01

pomník věnovaný architektu Františku Pawlu (1854-1922), který navrhl secesní budovy Tivoli na náměstí a také další okolní domy v ulicích Veveří, Jana Uhra a Jiráskova


katastr

Brno-město


místo

parková část náměstí


autor

Jiří Finger, SOCHAŘI v.o.s.


prováděcí firma

MAJER-KOVO, s.r.o.


poznámka

pomník vznikl v rámci rekonstrukce plochy trojúhelníkového parku, který je byl v nevyhovujícím stavu


text

Franz Pawlu  //
1854–1922  //

Významný brněnský stavitel,  //
který navrhl a postavil  //
na začátku 20. století  //
toto výpravné náměstí,  //
inspirované nejkrásnějšími  //
stavbami tehdejší Vídně.  //

Postavil více jak 100 domů,  //
které se výrazně podílí  //
na současné tváři města.  //
Při budování moderního Brna  //
dotvořil svými stavbami  //
nové urbanistické celky,  //
převážně komplexy  //
řadových nájemních domů  //
a velkých domovních bloků.  //

Během své stavitelské  //
činnosti se rád inspiroval  //
dobovými předlohami,  //
jejichž náměty přetvářel  //
ve svých stavbách.  //
Pro jeho dekorativní styl  //
jsou charakteristické  //
rostlinné a figurální motivy.  //

Byl odvážným stavitelem,  //
architektem a designerem.  //
Obdržel Záslužný řád  //
císaře Františka Josefa I.  //
a Rytířský řád sv. Řehoře.  //


obrazy

události

8/2014
Zahájení rekonstrukce Konečného náměstíJisAktualizováno: 10. 09. 2018