uctění památky obětí okupace - V. Beneš


Pisárecká 10/01

Vojtěch Beneš (1892–1943), válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


katastr

Pisárky


místo

v dlažbě chodníku před domem


umístění

10. 9. 2015, 9.30 hodin


popis

kostka o velikosti 150x150 mm s údaji o oběti vyrytými do mosazné tabulky; každý kámen je pevně vsazen do okolního povrchu tak, aby nevyčníval


poznámka

Několik dnů po odhalení zmíněného pamětního kamene se nám ozvala vnučka doc. Ing. Beneše s připomínkou, že dědeček na adrese Pisárecká 10 nebydlel. Dotaz jsme předali organizátorům umístění pamětního kamene s prosbou o vyjádření.
Organizátoři k záměně adresy uvedli: „Patrně došlo skutečně k chybnému umístění Kamenů. Když jsme adresy pokládání dohledávali jednak v matrice Sokola Brno I a jednak v policejních kartotékách Archivu města Brna, byla v obou případech uvedena adresa Pisárecká 10. S největší pravděpodobností došlo v průběhu let k přečíslování ulice. Spojíme se nyní s vodárnami a umístíme Kameny k objektu v jejich areálu, kde oba pánové (Vojtěch Beneš i Ludvík Mackerle) žili.“
Je tedy pravděpodobné, že dojde k novému odhalení obou pamětních kamenů, a to v areálu vodárny, kde pan Beneš - jako ředitel vodárny - bydlel.

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ DVOU KAMENŮ:
Na základě výše uvedené připomínky potomků V. Beneše, dva Kameny zmizelých věnované V. Benešovi a L. Mackerlemu byly přeinstalovány na správné místo - do areálu vodáren v Pisárecké ulici, stalo se tak dne 27. 6. 2016.


text

Zde žil  //
Ing. Vojtěch Beneš  //
nar. 4. 8. 1892  //
zatčen 1. 9. 1939  //
vězněn  //
Dachau a Buchenwald  //
zavražděn 14. 11. 1943  //
v Hohenaspergu  //objekty

uctění památky obětí okupace - L. Mackerle
jiná realizace: Pisárecká 10/02
objekty tvoří celek


ulice

městská část

události

10. 9. 2015
Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně


osoby na objektu

JisAktualizováno: 30. 07. 2020