J. Skácel


Špilberk - park 0/10

Jan Skácel (1922–1989) - básník, spisovatel a překladatel


katastr

Brno-město


místo

terénní bastion na jižním svahu špilberského parku


umístění

25. 10. 2016 v 15.30 hodin


autor

akademický sochař Jiří Sobotka


popis

Na pískovcovém podstavci čtvercového tvaru je umístěna portrétní busta sestavená ze 3 600 nerezových ocelových bezešvých trubek (každá má délku 45 cm), na výšku měří socha přes dva metry, texty jsou ryté (v kovových částech) nebo sekané v kameni.

Zejména sekané texty korespondují s významem slova:
- Dětství - zobrazeno psacím písmem dítěte
- Krajina - písmo přesahuje přes hranu podstavce
- Ticho - sochař vytvořil jen horní polovinu písmen slova
- Smrt - písmena jsou obrácena „hlavou dolů“.

Na podstavci vedle textu o díle je umístěn QR kód, jeho naskenování umožňuje vstup na stránku s informacemi o básníkově životě a nabízí také možnost akustické recitace z jeho díla.


poznámka

„Reliéf z ocelových trubek Jiří Sobotka pasoval na původní „ztracenou formu“ v reálném měřítku objektu. Laicky řečeno - na realistický, sádrový portrét, který zůstal v jeho ateliéru. Jedna ze sbírek Jana Skácela se jmenuje Odlévání do ztraceného vosku. Tento básnický princip v soše obsažený se mi velmi líbí,“ uvedl básník a publicista Martin Stöhr.

Sochařská realizace je čtvrtým dokončeným dílem, které vzniklo v rámci projektu Sochy pro Brno (každá z 10 plánovaných soch má připomenout významnou osobnost, která měla vztah k Brnu).

Sochař Jiří Sobotka obdržel za sochu v květnu 2017 Cenu rektora Masarykovy univerzity.


text

(na desce pod portrétní bustou):
Jan Skácel //
básník, spisovatel a překladatel //
Autor: Jiří Sobotka //
Vytvořeno v roce //
2016 v rámci projektu //
Sochy pro Brno //

(texty na jednotlivých stranách pískovcového podstavce):
Dětství //
Krajina //
Ticho //
Smrt //


obrazy

objekty

Pocta T. A. Edisonovi
sochařská realizace: Malinovského náměstí 0/01
jeden z projektů „Sochy pro Brno“
…A to je vše, co zbylo z anděla
sochařská realizace: Vídeňská 96 - skupina H5E
jeden z projektů „Sochy pro Brno“
W. A. Mozart
sochařská realizace: Zelný trh 4/04
jeden z projektů „Sochy pro Brno“


ulice

městská část

významné osoby

události

25. 10. 2016
Odhalení sochy Jana Skácela v Brně 5. 8. 2015
Výstava Básník ticha a pokory 4. 6. 2015
Výstava Básník ticha a pokory - v Urban centru


stavby

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 21. 12. 2018