P. Švanda


Poříčí 5/03

Pavel Švanda (1959–1981) - křesťanský aktivista


místo

u schodiště do 1. patra budovy Fakulty architektury VUT v Brně


umístění

17. 11. 2016 v 10.00 hodin


autor

Jan Šebánek


popis

obdélná na výšku, písmo ryté, deska má tvar stohu listů, zmačkaných a roztržených, v pravém dolním rohu je svazek jakoby utržen, což „zasahuje“ i poslední řádek textu, jméno a příjmení „Pavel Švanda“ je v textu desky na začátku, na konci textu není příjmení Švanda dokončeno jakoby symbol přerušeného života - „Pavel Šnan“


poznámka

Na pokrytí nákladů spojených s návrhem a realizací pamětní desky byla vyhlášena sbírka, pořádaná Studentskou obcí Fakulty architektury VUTSOFA.
Sbírka byla určena pro okruh přispěvatelů, který byl vymezen členstvím v akademické obci Fakulty architektury VUT, včetně členů rodiny Pavla Švandy.


text

Pavel Švanda //
Na této fakultě v letech //
1978 až 1981 studoval //
Pavel Švanda. //
10. října 1981 bylo jeho //
tělo nalezeno na dně //
propasti Macocha. //
... dopouští se většího //
hříchu ten, kdo mi vezme //
smysl života, než ten, kdo //
mi ohrožuje holý život //
Pavel Švan //ulice

městská část

události

17. 11. 2016
Odhalení pamětní desky Pavla Švandy


stavby

Fakulta architektury VUT
Poříčí 5/273


osoby na objektu


MenšAktualizováno: 26. 01. 2019